VÒI CHỮA CHÁY
VÒI CHỮA CHÁY PVC PHI 65 JAKOB
Tên: VÒI CHỮA CHÁY PVC PHI 65 D65 JAKOB
CUNG CẤP THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
- VÒI CHỮA CHÁY PVC PHI 65 -D65 - JAKOB
- Có khớp nối
- Xuất xứ: Germany - Đức
Giá: Liên hệ
VÒI CHỮA CHÁY PVC PHI 50 JAKOB
Tên: VÒI CHỮA CHÁY PVC PHI 50 D50 JAKOB
PHÂN PHỐI THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
- VÒI CHỮA CHÁY PVC PHI 50 (D50) JAKOB
- Có khớp nối
- Xuất xứ: Germany - Đức
Giá: Liên hệ
VÒI CHỮA CHÁY PVC D65 13 BAR
Tên: VÒI CHỮA CHÁY PVC PHI 65 D65 13 BAR
PHÂN PHỒI THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
- VÒI CHỮA CHÁY PVC PHI 65 (D65), 13 BAR
- Có khớp nối Việt nam
- Xuất xứ: Trung Quốc
Giá: Liên hệ
VÒI CHỮA CHÁY PVC D50 13 BAR
Tên: VÒI CHỮA CHÁY PVC PHI 50 D50 13 BAR
CUNG CẤP THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
VÒI CHỮA CHÁY PVC PHI 50, 13 BAR
- Có khớp nối Việt Nam
- Xuất xứ: Trung Quốc
Giá: Liên hệ
VÒI CHỮA CHÁY PVC PHI 65 D65 10 BAR
Tên: VÒI CHỮA CHÁY PVC PHI 65 D65 10 BAR
THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
- VÒI CHỮA CHÁY PVC PHI 65 (D65), 10 BAR
- Có khớp nối Việt Nam
- Xuất xứ: Trung Quốc
Giá: Liên hệ
VÒI CHỮA CHÁY PVC PHI 50 D50 10 BAR
Tên: VÒI CHỮA CHÁY PVC PHI 50 D50 10 BAR
VÒI CHỮA CHÁY PVC PHI 50, 10 BAR
- Có khớp nối Việt Nam
- Thiết bị phòng cháy chữa cháy
- Xuất xứ: Trung Quốc. 
Giá: Liên hệ
VÒI CHỮA CHÁY PVC PHI 50 D50 8 BAR
Tên: VÒI CHỮA CHÁY PVC PHI 50 D50 8 BAR
VÒI CHỮA CHÁY PVC PHI 50, 8 BAR
Thiết bị phòng cháy chữa cháy
Xuất xứ: Trung Quốc. Khớp nối: Việt Nam
Giá: Liên hệ
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác
 
  GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG SÉT             KIM THU SÉT, THIẾT BỊ CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP              HÀN HÓA NHIỆT TIẾP ĐỊA                        CÁP ĐỒNG TRẦN
Picture
      Kim thu sét    HÀN HÓA NHIỆT        
     
     http://www.chongset.com                                      http://www.kimthuset.net                                     http://hanhoanhiet.com                  http://capdongtran.com

HÓA CHẤT GIẢM ĐIỆN TRỞ ĐẤT

CỌC TIẾP ĐỊA

HÀN HÓA NHIỆT

CÁP ĐỒNG TRẦN

KIM THU SÉT IONIFLASH

KIM THU SÉT LIVA

KIM THU SÉT ELLIPS

KIM THU SÉT