TRUNG TÂM BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ
BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ HORING LIH QA16 1 LOOP 250 ĐỊA CHỈ
Tên: HORING LIH QA16 1 LOOP 250 ĐỊA CHỈ
 PictureCUNG CẤP LẮP ĐẶT TRUNG TÂM BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ
- TRUNG TÂM BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ QA16
- 1 LOOP 250 ĐỊA CHỈ
- XUẤT XỨ: TAIWAN

  • Each loop can connect up to 250 addressable devices. Maximum networking are 32 loops and total addressable points are 8000.
  • Large LCD screen (40 x 15 lines) allows more events to be displayed on the same screen.
  • Loop device can be set up to be temporarily isolated.
  • Individual loop module test feature to save time on panel test.
  • On-board Self-test feature for simulating alarm output.
  • Easy system programming through PC to panel.
  • Events log can store up to 2030 events.
  • Specification optional thermal printer that can printout complete panel status.


Giá: Liên hệ

Các sản phẩm khác

Không có sản phẩm nào trong mục này !
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác
 
  GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG SÉT             KIM THU SÉT, THIẾT BỊ CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP              HÀN HÓA NHIỆT TIẾP ĐỊA                        CÁP ĐỒNG TRẦN
Picture
      Kim thu sét    HÀN HÓA NHIỆT        
     
     http://www.chongset.com                                      http://www.kimthuset.net                                     http://hanhoanhiet.com                  http://capdongtran.com

HÓA CHẤT GIẢM ĐIỆN TRỞ ĐẤT

CỌC TIẾP ĐỊA

HÀN HÓA NHIỆT

CÁP ĐỒNG TRẦN

KIM THU SÉT IONIFLASH

KIM THU SÉT LIVA

KIM THU SÉT ELLIPS

KIM THU SÉT