SCHNEIDER
SCHNEIDER A9L15685
Tên: Thiết bị cắt sét 3 Pha 65KA A9L15685
  THIẾT BỊ CẮT SÉT SCHNEIDER A9L15685
- Thiết bị phòng chống sét lan truyền nguồn điện 3 Pha
- Dòng sét 65KA
- Có LED hiển thị trạng thái
- Nhà sản xuất: Schneider. Model: A9L15685

Giá: Liên hệ
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác
 
  GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG SÉT             KIM THU SÉT, THIẾT BỊ CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP              HÀN HÓA NHIỆT TIẾP ĐỊA                        CÁP ĐỒNG TRẦN
Picture
      Kim thu sét    HÀN HÓA NHIỆT        
     
     http://www.chongset.com                                      http://www.kimthuset.net                                     http://hanhoanhiet.com                  http://capdongtran.com

HÓA CHẤT GIẢM ĐIỆN TRỞ ĐẤT

CỌC TIẾP ĐỊA

HÀN HÓA NHIỆT

CÁP ĐỒNG TRẦN

KIM THU SÉT IONIFLASH

KIM THU SÉT LIVA

KIM THU SÉT ELLIPS

KIM THU SÉT