KIM THU SÉT
Kim thu sét Ingesco pdc-e15, pdc-e30, pdc-e45, pdc-e60
Kim thu sét INGESCO PDC-E
Tên: INGESCO PDC-E
 KIM THU SÉT INGESCO PDC-E15, PDC-E30, PDC-E45, PDC-E60
- Loại kim thu sét tiên đạo sớm,
- Thiết bị phòng
chống sét
trực tiếp
- Loại kim thu sét tiên đạo sớm,
* Các dòng sản phẩm kim thu sét Ingesco:

Kim thu sét Ingesco PDC-E15 : Bán kính bảo vệ: 75 Mét Cấp 3
   
Kim thu sét Ingesco PDC-E30 : Bán kính bảo vệ: 80 Mét Cấp 3

Kim thu sét Ingesco PDC-E45 : Bán kính bảo vệ: 105 Mét Cấp 3

Kim thu sét Ingesco PDC-E60  : Bán kính bảo vệ: 120 Mét Cấp 3
   
  *Xuất xứ:
Spain - Tây Ban Nha

* Lưu ý:
 Kim INGESCO chính hãng có khắc dòng chữ INGESCO dưới cánh
- Phân phối toàn Quốc


Giá: Liên hệ

Các sản phẩm khác

KIM THU SÉT INDELEC PREVECTRON 3 TS 10, TS 25, S 40, S 50, S 60
Tên: INDELEC PREVECTRON 3 TS 10, TS 25, S 40, S 50, S60
 Kim thu sét Indelec Prevectron 3

Giá: Liên hệ
IONIFLASH MACH NG15, IONIFLASH MACH NG25,IONIFLASH MACH NG30, IONIFLASH MACH NG45, IONIFLASH MACH NG60
IONIFLASH MACH NG15, NG25, NG30, NG45, NG60
Tên: IONIFLASH MACH NG15, NG25, NG30, NG45, NG60
  KIM THU SÉT IONIFLASH MACH NG15, MACH NG25, MACH NG30, MACH NG45, MACH NG60
- Kim thu sét tiên đạo sớm (E.S.E)
- Thiết bị phòng
chống sét trực tiếp
- Hiệu: IONIFLASH. Xuất xứ:
France - Pháp

* CÁC DÒNG SẢN PHẨM IONIFLASH:

>> Kim thu sét IONIFLASH MACH NG15: Bán kính bảo vệ: 51 Mét (Cấp IV)

>> Kim thu sét IONIFLASH MACH NG25: Bán kính bảo vệ: 65 Mét  (Cấp IV)

>> Kim thu sét IONIFLASH MACH NG30: Bán kính bảo vệ: 71 Mét  (Cấp IV)

>> Kim thu sét IONIFLASH MACH NG45: Bán kính bảo vệ: 89 Mét  (Cấp IV)

>> Kim thu sét IONIFLASH MACH NG60: Bán kính bảo vệ: 107 Mét  (Cấp IV)
Giá: Liên hệ
INGESCO PDC 2.1, PDC 3.1, PDC 3.3, PDC 4.3, PDC 5.3, PDC 6.3
INGESCO PDC
Tên: INGESCO PDC
 KIM THU SÉT INGESCO PDC 2.1, PDC 3.1, PDC 3.3, PDC 4.3, PDC 5.3, PDC 6.3
- Loại kim thu sét tiên đạo sớm,
- Thiết bị phòng 
chống sét
 trực tiếp,
* Các dòng sản phẩm kim thu sét Ingesco (loại có nhánh kim phụ):

Kim thu sét Ingesco PDC 2.1 : Bán kính bảo vệ: 57 Mét, Cấp 3

Kim thu sét Ingesco PDC 3.1 : Bán kính bảo vệ: 69 Mét, Cấp 3

Kim thu sét Ingesco PDC 3.3 :  Bán kính bảo vệ: 75 Mét, Cấp 3

Kim thu sét Ingesco PDC 4.3 :  Bán kính bảo vệ: 85 Mét, Cấp 3

Kim thu sét Ingesco PDC 5.3 :  Bán kính bảo vệ: 95 Mét, Cấp 3

Kim thu sét Ingesco PDC 6.3 :  Bán kính bảo vệ: 114 Mét, Cấp 3

- Xuất xứ: Spain - Tây Ban Nha
* Lưu ý:
 Kim INGESCO chính hãng có khắc dòng chữ INGESCO dưới cánh
- Phân phối toàn QuốcGiá: Liên hệ
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác
 

HÓA CHẤT GIẢM ĐIỆN TRỞ ĐẤT

CỌC TIẾP ĐỊA

HÀN HÓA NHIỆT

CÁP ĐỒNG TRẦN

KIM THU SÉT IONIFLASH

KIM THU SÉT LIVA

KIM THU SÉT ELLIPS

KIM THU SÉT