HÀN HÓA NHIỆT
Khuôn hàn e-Weld
Khuôn hàn hóa nhiệt e-Weld
Tên: e-Weld
 Khuôn hàn hóa nhiệt e-Weld
- Thiết bị hàn hóa nhiệt, tiếp địa, tiếp mát.
- Khuôn hàn e-Weld các kiểu:
+ Khuôn hàn hóa nhiệt chữ T: Hàn nối dây cáp đồng trần với đầu cọc tiếp địa
+ Khuôn hàn 4 ngã nối dây với dây cáp đồng trần
+ Khuôn hàn nối thẳng dây cáp đồng với đầu cọc.

Bộ khuôn hàn gồm: Khuôn hàn, tay kẹp khuôn hàn, súng đánh lửa
Giá: Liên hệ
Thuốc hàn Axis Axiweld
Thuốc hàn Axis Axiweld
Tên: AXIS AXIWELD
Thuốc hàn hóa nhiệt Axis AxiWeld
- Axis Axi-Weld Exothermic Weld
- Thiết bị hàn hóa nhiệt mối nối tiếp địa
- Thuốc hàn Axis Axi-Weld AWP90 90g
- Thuốc hàn Axis Axi-Weld AWP115 115g
* Nhà sản xuất: Axis. Xuất xứ: Ấn Độ

Lưu ý: Bạn cần thêm Bộ khuôn hàn hóa nhiệt để hàn hóa nhiệt

Đặt biệt: Có nhận gia công mối hàn hóa nhiệt
Giá: Liên hệ
Khuôn hàn Axis Axiweld
Khuôn hàn Axis Axiweld
Tên: AXIS AXIWELD
 Khuôn hàn hóa nhiệt AXIS AXIWELD
- Axis Exothermic Welding Mould
- Khuôn hàn dùng để hàn mối nối tiếp địa chống Oxi hóa
- Các kiểu khuôn hàn thông dụng:
+ Khuôn hàn chữ T, 
+ Khuôn hàn chữ thập
+ Vv....đặt hàng các kiểu khuôn hàn theo yêu cầu 
Giá: Liên hệ
Khuôn hàn TectoWeld
Khuôn hàn hóa nhiệt TECTOWELD
Tên: TECTOWELD
 KHUÔN HÀN HÓA NHIỆT TECTOWELD
- Thiết bị dùng để hàn hóa nhiệt, nối mối nối tiếp địa chuyên dùng cho tiếp địa chống sét, tiếp mát
- Các dạng khuôn hàn hóa nhiệt: 
+ Khuôn hàn chữ T
+ Khuôn hàn chữ thập
+ Khuôn hàn nối thẳng
+ .... hoặc đặt hàng theo yêu cầu
Giá: Liên hệ
Thuốc hàn Tectoweld
Thuốc hàn hóa nhiệt TECTOWELD
Tên: TECTOWELD
 THUỐC HÀN HÓA NHIỆT TECTOWELD
- Thuốc hàn hóa nhiệt TectoWeld các loại:
+ Thuốc hàn TectoWeld 90g: Hàn dây cáp 38mm2, 50mm2 với đầu cọc 14-16mm
+ Thuốc hàn TectoWeld 115g: Hàn dây cáp 70mm2 với đầu cọc 14-16mm
+ Thuốc hàn TectoWeld 150g: Hàn dây cáp 95mm2 với đầu cọc 14-16mm
 - Nhà sản xuất: TectoWeld. Xuất xứ: USA - Mỹ

Bạn phải có Bộ Khuôn hàn hóa nhiệt để hàn mối nối tiếp địa

* Tham khảo sản phẩm tiếp địa khác:
> Cọc tiếp địa
> Cáp đồng trần tiếp địa, thoát sét
> Hóa chất làm giảm điện trở đất

Giá: Liên hệ
Khuôn hàn Exoweld
Khuôn hàn hóa nhiệt EXOWELD
Tên: EXOWELD KOREA
 Khuôn hàn hóa nhiệt EXOWELD
* Đại lý Phân phối khuôn hàn hóa nhiệt các kiểu:
- Khuôn hàn hóa nhiệt EXOWELD, hàn nối thẳng
- Khuôn hàn hóa nhiệt EXOWELD kiểu hàn chữ T: Hàn dây cáp đồng với đầu cọc tiếp địa phi 14 hoặc 16
- Khuôn hàn hóa nhiệt EXOWELD 4 ngã: Hàn dây với dây
- Khuôn hàn hóa nhiệt EXOWELD, 5 ngã: 4 ngã dây với 1 ngã đầu cọc tiếp địa phi 14 hoặc 16
- Cho mối hàn đẹp và chắc chắn
-... hoặc đặt hàng theo yêu cầu
- Hiệu: EXOWELD. Xuất xứ: Hàn Quốc (Korea)
- Đặt biệt: Có nhận gia công mối hàn hóa nhiệt
Giá: Liên hệ
Khuôn hàn Cadweld
Khuôn hàn hóa nhiệt CADWELD
Tên: CADWELD
 Khuôn hàn hóa nhiệt CADWELD
* Đại lý Phân phối khuôn hàn hóa nhiệt các kiểu:
- Khuôn hàn hóa nhiệt Cadweld, hàn nối thẳng
- Khuôn hàn hóa nhiệt Cadweld kiểu hàn chữ T: Hàn dây cáp đồng với đầu cọc tiếp địa phi 14 hoặc 16
- Khuôn hàn hóa nhiệt Cadweld: 4 ngã: Hàn dây với dây
- Khuôn hàn hóa nhiệt Cadweld, 5 ngã: 4 ngã dây với 1 ngã đầu cọc tiếp địa phi 14 hoặc 16
-... hoặc đặt hàng theo yêu cầu
- Hiệu: Cadweld. Xuất xứ: Erico - Úc/USA
- Đặt biệt: Có nhận gia công mối hàn hóa nhiệt
Giá: Liên hệ
Khuôn hàn Kumwell
Khuôn hàn hóa nhiệt Kumwell
Tên: KUMWELL
-  Hiệu: Kumwell. Xuất xứ: Thái Lan (Thailand)

- Đặt biệt: Có nhận gia công mối hàn hóa nhiệt
 
Giá: Liên hệ
Thuốc hàn Cadweld
Thuốc hàn hóa nhiệt Cadweld
Tên: CADWELD
 Thuốc hàn hóa nhiệt CADWELD
- Thuốc hàn hóa nhiệt
 Cadweld, lọ 90g  :
   Hàn 
cáp đồng trần 50mm2 và cọc tiếp địa 14 hoặc 16 dài 2.4 mét.

Thuốc hàn hóa nhiệt Cadweld, lọ 115g:
  Hàn 
cáp đồng trần 70mm2 và cọc tiếp địa 14 hoặc 16 dài 2.4 mét.

* Tham khảo khuôn hàn hóa nhiệt Cadweld:
   Khuôn hàn hóa nhiệt Cadweld

 
Khuôn hàn Cadweld
Giá: Liên hệ
Thuốc hàn hóa nhiệt Kumwell
Thuốc hàn hóa nhiệt Kumwell
Tên: KUMWELL THAILAND
 Thuốc hàn hóa nhiệt KUMWELL
* Thuốc hàn hóa nhiệt các loại:
- Thuốc hàn hóa nhiệt Kumwell, loại 90g/1 lọ
- Thuốc hàn hóa nhiệt Kumwell, loại 115g/1 lọ
- Hiệu: Kumwell, Xuất xứ: Thái Lan
Picture
Giá: Liên hệ
Thuốc hàn hóa nhiệt Exoweld
Thuốc hàn hóa nhiệt Exoweld
Tên: EXOWELD

 Thuốc hàn hóa nhiệt EXOWELD
- Các loại thuốc hàn hóa nhiệt:
+ Thuốc hàn hóa nhiệt Exoweld : 90g/1 lọ
Hàn dây cáp đồng 50 và cọc tiếp địa phi 14 hoặc 16 dài 2.4 mét
Hàn thanh đồng 25x3mm (Copper Busbar) với thanh đồng 25x3mm 

+ Thuốc hàn hóa nhiệt Exoweld : 115g/1 lọ
Hàn dây cáp đồng 70 và cọc tiếp địa phi 14 hoặc 16 dài 2.4 mét

- Hiệu: EXOWELD. Xuất xứ: Korea - Hàn Quốc

+ Để hàn được mối hàn hóa nhiệt bạn cần thêm:

.>>
Bộ khuôn hàn hóa nhiệt


Khuôn hàn hóa nhiệt

Giá: Liên hệ
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác
 

HÓA CHẤT GIẢM ĐIỆN TRỞ ĐẤT

CỌC TIẾP ĐỊA

HÀN HÓA NHIỆT

CÁP ĐỒNG TRẦN

KIM THU SÉT IONIFLASH

KIM THU SÉT LIVA

KIM THU SÉT ELLIPS

KIM THU SÉT