THUỐC HÀN HÓA NHIỆT
Thuốc hàn Axis Axiweld
Thuốc hàn Axis Axiweld
Tên: AXIS AXIWELD
Thuốc hàn hóa nhiệt Axis AxiWeld
- Axis Axi-Weld Exothermic Weld
- Thiết bị hàn hóa nhiệt mối nối tiếp địa
- Thuốc hàn Axis Axi-Weld AWP90 90g
- Thuốc hàn Axis Axi-Weld AWP115 115g
* Nhà sản xuất: Axis. Xuất xứ: Ấn Độ

Lưu ý: Bạn cần thêm Bộ khuôn hàn hóa nhiệt để hàn hóa nhiệt

Đặt biệt: Có nhận gia công mối hàn hóa nhiệt

Giá: Liên hệ

Các sản phẩm khác

Thuốc hàn Tectoweld
Thuốc hàn hóa nhiệt TECTOWELD
Tên: TECTOWELD
 THUỐC HÀN HÓA NHIỆT TECTOWELD
- Thuốc hàn hóa nhiệt TectoWeld các loại:
+ Thuốc hàn TectoWeld 90g: Hàn dây cáp 38mm2, 50mm2 với đầu cọc 14-16mm
+ Thuốc hàn TectoWeld 115g: Hàn dây cáp 70mm2 với đầu cọc 14-16mm
+ Thuốc hàn TectoWeld 150g: Hàn dây cáp 95mm2 với đầu cọc 14-16mm
 - Nhà sản xuất: TectoWeld. Xuất xứ: USA - Mỹ

Bạn phải có Bộ Khuôn hàn hóa nhiệt để hàn mối nối tiếp địa

* Tham khảo sản phẩm tiếp địa khác:
> Cọc tiếp địa
> Cáp đồng trần tiếp địa, thoát sét
> Hóa chất làm giảm điện trở đấtGiá: Liên hệ
Thuốc hàn Cadweld
Thuốc hàn hóa nhiệt Cadweld
Tên: CADWELD
 Thuốc hàn hóa nhiệt CADWELD
- Thuốc hàn hóa nhiệt
 Cadweld, lọ 90g  :
   Hàn 
cáp đồng trần 50mm2 và cọc tiếp địa 14 hoặc 16 dài 2.4 mét.

Thuốc hàn hóa nhiệt Cadweld, lọ 115g:
  Hàn 
cáp đồng trần 70mm2 và cọc tiếp địa 14 hoặc 16 dài 2.4 mét.

* Tham khảo khuôn hàn hóa nhiệt Cadweld:
   Khuôn hàn hóa nhiệt Cadweld

 
Khuôn hàn Cadweld


Giá: Liên hệ
Thuốc hàn hóa nhiệt Kumwell
Thuốc hàn hóa nhiệt Kumwell
Tên: KUMWELL THAILAND
 Thuốc hàn hóa nhiệt KUMWELL
* Thuốc hàn hóa nhiệt các loại:
- Thuốc hàn hóa nhiệt Kumwell, loại 90g/1 lọ
- Thuốc hàn hóa nhiệt Kumwell, loại 115g/1 lọ
- Hiệu: Kumwell, Xuất xứ: Thái Lan
Picture


Giá: Liên hệ
Thuốc hàn hóa nhiệt Exoweld
Thuốc hàn hóa nhiệt Exoweld
Tên: EXOWELD

 Thuốc hàn hóa nhiệt EXOWELD
- Các loại thuốc hàn hóa nhiệt:
+ Thuốc hàn hóa nhiệt Exoweld : 90g/1 lọ
Hàn dây cáp đồng 50 và cọc tiếp địa phi 14 hoặc 16 dài 2.4 mét
Hàn thanh đồng 25x3mm (Copper Busbar) với thanh đồng 25x3mm 

+ Thuốc hàn hóa nhiệt Exoweld : 115g/1 lọ
Hàn dây cáp đồng 70 và cọc tiếp địa phi 14 hoặc 16 dài 2.4 mét

- Hiệu: EXOWELD. Xuất xứ: Korea - Hàn Quốc

+ Để hàn được mối hàn hóa nhiệt bạn cần thêm:

.>>
Bộ khuôn hàn hóa nhiệt


Khuôn hàn hóa nhiệtGiá: Liên hệ
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác
 

HÓA CHẤT GIẢM ĐIỆN TRỞ ĐẤT

CỌC TIẾP ĐỊA

HÀN HÓA NHIỆT

CÁP ĐỒNG TRẦN

KIM THU SÉT IONIFLASH

KIM THU SÉT LIVA

KIM THU SÉT ELLIPS

KIM THU SÉT