KIM THU SÉT
IONICOUT
IONICOUNT REF. 30002
Tên: BỘ ĐẾM SÉT IONIFLASH FRANCE PARATONNERRES
 Bộ đếm sét FRANCE PARATONNERRES Ref. 30002
Thiết bị đếm sét Ioncount (Ioniflash impulse Counter)
- Chức năng: đếm số lần sét đánh
- Số lần đếm: 000001-999999
- Range of detection: 1 kA – 100 kA (8/20µs)
- Protection index: IP66
- Xuất xứ: Pháp

* Tham khảo thêm Kim thu sét FRANCE PARATONNERRES:
>> KIM THU SÉT IONIFLASH
Giá: Liên hệ
LEC-IV
Thiết bị đếm sét ERITECH ERICO LEC-IV
Tên: THIẾT BỊ ĐẾM SÉT LEC-IV
 THIẾT BỊ ĐẾM SÉT LEC-IV
- Đếm số lần sét đánh vào hệ thống chống sét trực tiếp
- Hiệu: Erictech Erico. Model: LEC-IV. Xuất xứ: Úc

Giá: Liên hệ
Bộ Đếm Sét Indelec P8011b
Bộ Đếm Sét Indelec P8011b
Tên: Bộ Đếm Sét Indelec P8011b
 Thiết bị đếm sét INDELEC P8011b
- Thiết bị dùng để đếm số lần sét đánh vào hệ thống chống sét trực tiếp.
- Số lần đếm: 01-99 (2 digital )
* Minimal detectable current, Id: 
1KA
* Maximal detectable current, Imax: 100 KA
* Minimum current sensitivity (Id/3): 333 A
- Hiệu: INDELEC. Model: P8011b. Xuất xứ: France - Pháp

 

* Sử dụng công nghệ hàn hóa nhiệt chống Oxi hóa mối tiếp địa, tăng khả năng thoát sét
>> HÀN HÓA NHIỆT TIẾP ĐỊA
HÀN HÓA NHIỆT
Giá: Liên hệ
Kim thu sét Ellips 1.0
Kim thu sét Ellips 1.0
Tên: ELLIPS 1.0
KIM THU SÉT ELLIPS 1.0
- Kim thu sét hiện đại (E.S.E)
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp đánh thẳng
- Bán kính bảo vệ: 43 Mét (Level IV), 10 µs
- Hiệu: ELLIPS. Model: ELLIPS 1.0. Xuất xứ: Made in France - Pháp

* Tham khảo vật tư chống sét khác có liên quan:
>> Hàn hóa nhiệt chống Oxi hóa mối nối tiếp địa
HÀN HÓA NHIỆT
Giá: Liên hệ
Kim thu sét Ellips 1.2
Kim thu sét Ellips 1.2
Tên: ELLIPS 1.2
KIM THU SÉT ELLIPS 1.2
- Kim thu sét hiện đại (E.S.E)
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp đánh thẳng
- Bán kính bảo vệ: 65 Mét (Level IV), 25 µs
- Hiệu: ELLIPS. Model: ELLIPS 1.2. Xuất xứ: Made in France - Pháp

* Tham khảo vật tư chống sét khác có liên quan:
>> Hàn hóa nhiệt chống Oxi hóa mối nối tiếp địa
HÀN HÓA NHIỆT
Giá: Liên hệ
Kim thu sét Ellips 1.3
Kim thu sét Ellips 1.3
Tên: ELLIPS 1.3
 KIM THU SÉT ELLIPS 1.3
- Kim thu sét hiện đại (E.S.E)
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp đánh thẳng
- Bán kính bảo vệ: 89 Mét (Level IV), 45 µs
- Hiệu: ELLIPS. Model: ELLIPS 1.3. Xuất xứ: Made in France - Pháp

* Tham khảo vật tư chống sét khác có liên quan:
>> Hàn hóa nhiệt chống Oxi hóa mối nối tiếp địa
 

>> Cọc tiếp địa dài 2.4 mét


Giá: Liên hệ
ELLIPS 1.4
Kim thu sét ELLIPS 1.4
Tên: ELLIPS 1.4
 KIM THU SÉT ELLIPS 1.4
- Kim thu sét hiện đại (E.S.E)
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp đánh thẳng
- Bán kính bảo vệ: 107 Mét (Level IV), 60 µs
- Hiệu: ELLIPS. Model: ELLIPS 1.4. Xuất xứ: Made in France - Pháp
Giá: Liên hệ
Kim thu sét Interceptor INTMKIV-SS
INTERCEPTOR INTMKIV-SS
Tên: INTERCEPTOR INTMKIV-SS
 KIM THU SÉT INTERCEPTOR INTMKIV-SS
- Kim thu sét hiện đại,
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp đánh thẳng,
- Nhà sản xuất: Erico. Model: Interceptor INTMKIV-SS. Xuất xứ: Australia - Úc


* Tham khảo vật tư thiết bị chống sét:
>> Hàn hóa nhiệt chống Oxi hóa mối nối tiếp địa thoát sét:
Giá: Liên hệ
Kim thu sét Dynasphere D/S MKIV-SS
DYNASPHERE D/S MKIV-SS
Tên: DYNASPHERE D/S MKIV-SS
 KIM THU SÉT DYNASPHERE D/S MKIV SS
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Loại kim hiện đại tiên đạo sớm
- HIệu: Erico. Model: DS MKIV SS. Xuất xứ: Úc - Australia

* Tham khảo thiết bị tiếp địa chống sét:
>> Kỹ thuật hàn HÀN HÓA NHIỆT chống Oxi hóa mối nối tiếp địa:
Giá: Liên hệ
Indelec Prevectron TS 2.25
Indelec Prevectron 2 Millenium TS 2.25
Tên: TS 2.25
Kim thu sét Indelec Prevectron 2 Millenium TS 2.25
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp đánh thẳng
- Loại kim thu sét tiên đạo sớm (ESE), 
- Bán kính bảo vệ: 65 mét 
- Hiệu: INDELEC. Model: TS 2.25. Xuất xứ: FRANCE - Pháp

* Tham khảo sản phẩm khác có liên quan:
>> Kỹ thuật hàn hóa nhiệt mối nối tiếp địa thoát sét
Giá: Liên hệ
Indelec Prevectron TS 3.40
Indelec Prevectron 2 Millenium TS 3.40
Tên: TS 3.40
Kim thu sét Indelec Prevectron 2 Millenium TS 3.40
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp đánh thẳng
- Loại kim thu sét tiên đạo sớm (ESE), 
- Bán kính bảo vệ: 84 mét 
- Hiệu: INDELEC. Model: TS 3.40. Xuất xứ: FRANCE - Pháp

* Tham khảo sản phẩm khác có liên quan:
>> Kỹ thuật hàn hóa nhiệt mối nối tiếp địa thoát sét
Giá: Liên hệ
Prevectron S 3.40
Indelec Prevectron 2 Millenium S 3.40
Tên: S 3.40
Kim thu sét Indelec Prevectron 2 Millenium S 3.40
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp đánh thẳng
- Loại kim thu sét tiên đạo sớm (ESE), 
- Bán kính bảo vệ: 84 mét 
- Hiệu: INDELEC. Model: S 3.40. Xuất xứ: FRANCE - Pháp

* Tham khảo sản phẩm khác có liên quan:
>> Kỹ thuật hàn hóa nhiệt mối nối tiếp địa thoát sét
Giá: Liên hệ
Prevectron S 4.50
Indelec Prevectron 2 Millenium S 4.50
Tên: S 4.50
Kim thu sét Indelec Prevectron 2 Millenium S 4.50
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp đánh thẳng
- Loại kim thu sét tiên đạo sớm (ESE), 
- Bán kính bảo vệ: 95 mét 
- Hiệu: INDELEC. Model: S 4.50. Xuất xứ: FRANCE - Pháp

* Tham khảo sản phẩm khác có liên quan:
>> Kỹ thuật hàn hóa nhiệt mối nối tiếp địa thoát sét
Giá: Liên hệ
Prevectron S 6.60
Indelec Prevectron 2 Millenium S 6.60
Tên: S 6.60
 Kim thu sét Indelec Prevectron 2 Millenium S 6.60
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp đánh thẳng
- Loại kim thu sét tiên đạo sớm (ESE), 
- Bán kính bảo vệ: 107 mét 
- Hiệu: INDELEC. Model: S 6.60. Xuất xứ: FRANCE - Pháp


 

* Tham khảo sản phẩm khác có liên quan:
Giá: Liên hệ
INDELEC P8011
Thiết bị đếm sét INDELEC P8011
Tên: THIẾT BỊ ĐẾM SÉT INDELEC P8011
 Thiết bị đếm sét INDELEC P8011
- Thiết bị dùng để đếm số lần sét đánh vào hệ thống chống sét trực tiếp.
- Số lần đếm: 000001-999999 (6 digital)
* Minimal detectable current, Id: 1KA
* Maximal detectable current, Imax: 100 KA
* Minimum current sensitivity (Id/3): 333 A
- Hiệu: INDELEC. Model: P8011. Xuất xứ: France - Pháp

* Sử dụng công nghệ hàn hóa nhiệt chống Oxi hóa mối tiếp địa, tăng khả năng thoát sét
>> HÀN HÓA NHIỆT TIẾP ĐỊA
HÀN HÓA NHIỆT
Giá: Liên hệ
PULSAR 18
Kim thu sét PULSAR 18
Tên: PULSAR 18 IMH 1812
 KIM THU SÉT PULSAR 18 - IMH 1812
- Kim thu sét loại tiên đạo sớm ESE
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Bán kính bảo vệ: 55 mét
- Sản xuất theo tiêu chuẩn NF C 17 102
- Hiệu: PULSAR. Model: PULSAR 18 (IMH 1812). Xuất xứ: France - Pháp

* Lựa chọn thêm:
+ Bộ đếm sét P8011B - Pháp: 
thiết bị dùng để đếm số lần sét đánh.

Xem video hướng dẫn lắp đặt bộ đếm sét P8011b:

 
* Tham khảo sản phẩm khác có liên quan:
HÀN HÓA NHIỆT
Giá: Liên hệ
PULSAR 30
Kim thu sét PULSAR 30
Tên: PULSAR 30 IMH 3012
KIM THU SÉT PULSAR 30 - IMH 3012
- Kim thu sét loại tiên đạo sớm ESE
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Bán kính bảo vệ: 71 mét
- Sản xuất theo tiêu chuẩn NF C 17 102
- Hiệu: PULSAR. Model: PULSAR 30 (IMH 3012). Xuất xứ: France - Pháp

* Lựa chọn thêm:
+ Bộ đếm sét P8011B - Pháp: 
thiết bị dùng để đếm số lần sét đánh.

Xem video hướng dẫn lắp đặt bộ đếm sét P8011b:

 
* Tham khảo sản phẩm khác có liên quan:
HÀN HÓA NHIỆT
Giá: Liên hệ
PULSAR 45
Kim thu sét PULSAR 45
Tên: PULSAR 45 IMH 4512
KIM THU SÉT PULSAR 45 - IMH 4512
- Kim thu sét loại tiên đạo sớm ESE
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Bán kính bảo vệ: 89 mét
- Sản xuất theo tiêu chuẩn NF C 17 102
- Hiệu: PULSAR. Model: PULSAR 45 (IMH 4512). Xuất xứ: France - Pháp

Lựa chọn thêm:
+ Bộ đếm sét P8011B - Pháp: 
thiết bị dùng để đếm số lần sét đánh.

Xem video hướng dẫn lắp đặt bộ đếm sét P8011b:

 
* Tham khảo sản phẩm khác có liên quan:
HÀN HÓA NHIỆT
Giá: Liên hệ
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác
 
  GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG SÉT             KIM THU SÉT, THIẾT BỊ CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP              HÀN HÓA NHIỆT TIẾP ĐỊA                        CÁP ĐỒNG TRẦN
Picture
      Kim thu sét    HÀN HÓA NHIỆT        
     
     http://www.chongset.com                                      http://www.kimthuset.net                                     http://hanhoanhiet.com                  http://capdongtran.com

HÓA CHẤT GIẢM ĐIỆN TRỞ ĐẤT

CỌC TIẾP ĐỊA

HÀN HÓA NHIỆT

CÁP ĐỒNG TRẦN

KIM THU SÉT IONIFLASH

KIM THU SÉT LIVA

KIM THU SÉT ELLIPS

KIM THU SÉT