KIM THU SÉT
IONICOUT
IONICOUNT REF. 30002
Tên: BỘ ĐẾM SÉT IONIFLASH FRANCE PARATONNERRES
 Bộ đếm sét FRANCE PARATONNERRES Ref. 30002
Thiết bị đếm sét Ioncount (Ioniflash impulse Counter)
- Chức năng: đếm số lần sét đánh
- Số lần đếm: 000001-999999
- Range of detection: 1 kA – 100 kA (8/20µs)
- Protection index: IP66
- Xuất xứ: Pháp
Giá: Liên hệ
Bộ Đếm Sét Indelec P8011b
Bộ Đếm Sét Indelec P8011b
Tên: Bộ Đếm Sét Indelec P8011b
 Thiết bị đếm sét INDELEC P8011b
- Thiết bị dùng để đếm số lần sét đánh vào hệ thống chống sét trực tiếp.
- Số lần đếm: 01-99 (2 digital )
* Minimal detectable current, Id: 
1KA
* Maximal detectable current, Imax: 100 KA
* Minimum current sensitivity (Id/3): 333 A
- Hiệu: INDELEC. Model: P8011b. Xuất xứ: France - Pháp

 

 
Giá: Liên hệ
Kim thu sét Ellips 1.0
Kim thu sét Ellips 1.0
Tên: ELLIPS 1.0
KIM THU SÉT ELLIPS 1.0
- Kim thu sét hiện đại (E.S.E)
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp đánh thẳng
- Bán kính bảo vệ: 43 Mét (Level IV), 10 µs
- Hiệu: ELLIPS. Model: ELLIPS 1.0. Xuất xứ: Made in France - Pháp
Giá: Liên hệ
Kim thu sét Ellips 1.2
Kim thu sét Ellips 1.2
Tên: ELLIPS 1.2
KIM THU SÉT ELLIPS 1.2
- Kim thu sét hiện đại (E.S.E)
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp đánh thẳng
- Bán kính bảo vệ: 65 Mét (Level IV), 25 µs
- Hiệu: ELLIPS. Model: ELLIPS 1.2. Xuất xứ: Made in France - Pháp
Giá: Liên hệ
Kim thu sét Ellips 1.3
Kim thu sét Ellips 1.3
Tên: ELLIPS 1.3
 KIM THU SÉT ELLIPS 1.3
- Kim thu sét hiện đại (E.S.E)
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp đánh thẳng
- Bán kính bảo vệ: 89 Mét (Level IV), 45 µs
- Hiệu: ELLIPS. Model: ELLIPS 1.3. Xuất xứ: Made in France - Pháp
Giá: Liên hệ
ELLIPS 1.4
Kim thu sét ELLIPS 1.4
Tên: ELLIPS 1.4
 KIM THU SÉT ELLIPS 1.4
- Kim thu sét hiện đại (E.S.E)
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp đánh thẳng
- Bán kính bảo vệ: 107 Mét (Level IV), 60 µs
- Hiệu: ELLIPS. Model: ELLIPS 1.4. Xuất xứ: Made in France - Pháp
Giá: Liên hệ
Indelec Prevectron TS 2.25
Indelec Prevectron 2 Millenium TS 2.25
Tên: TS 2.25
Kim thu sét Indelec Prevectron 2 Millenium TS 2.25
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp đánh thẳng
- Loại kim thu sét tiên đạo sớm (ESE), 
- Bán kính bảo vệ: 65 mét 
- Hiệu: INDELEC. Model: TS 2.25. Xuất xứ: FRANCE - Pháp
Giá: Liên hệ
Indelec Prevectron TS 3.40
Indelec Prevectron 2 Millenium TS 3.40
Tên: TS 3.40
Kim thu sét Indelec Prevectron 2 Millenium TS 3.40
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp đánh thẳng
- Loại kim thu sét tiên đạo sớm (ESE), 
- Bán kính bảo vệ: 84 mét 
- Hiệu: INDELEC. Model: TS 3.40. Xuất xứ: FRANCE - Pháp
Giá: Liên hệ
Prevectron S 3.40
Indelec Prevectron 2 Millenium S 3.40
Tên: S 3.40
Kim thu sét Indelec Prevectron 2 Millenium S 3.40
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp đánh thẳng
- Loại kim thu sét tiên đạo sớm (ESE), 
- Bán kính bảo vệ: 84 mét 
- Hiệu: INDELEC. Model: S 3.40. Xuất xứ: FRANCE - Pháp
Giá: Liên hệ
Prevectron S 4.50
Indelec Prevectron 2 Millenium S 4.50
Tên: S 4.50
Kim thu sét Indelec Prevectron 2 Millenium S 4.50
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp đánh thẳng
- Loại kim thu sét tiên đạo sớm (ESE), 
- Bán kính bảo vệ: 95 mét 
- Hiệu: INDELEC. Model: S 4.50. Xuất xứ: FRANCE - Pháp

* Tham khảo sản phẩm khác có liên quan:
>> Kỹ thuật hàn hóa nhiệt mối nối tiếp địa thoát sét
Giá: Liên hệ
Prevectron S 6.60
Indelec Prevectron 2 Millenium S 6.60
Tên: S 6.60
 Kim thu sét Indelec Prevectron 2 Millenium S 6.60
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp đánh thẳng
- Loại kim thu sét tiên đạo sớm (ESE), 
- Bán kính bảo vệ: 107 mét 
- Hiệu: INDELEC. Model: S 6.60. Xuất xứ: FRANCE - Pháp


 
Giá: Liên hệ
INDELEC P8011
Thiết bị đếm sét INDELEC P8011
Tên: THIẾT BỊ ĐẾM SÉT INDELEC P8011
 Thiết bị đếm sét INDELEC P8011
- Thiết bị dùng để đếm số lần sét đánh vào hệ thống chống sét trực tiếp.
- Số lần đếm: 000001-999999 (6 digital)
* Minimal detectable current, Id: 1KA
* Maximal detectable current, Imax: 100 KA
* Minimum current sensitivity (Id/3): 333 A
- Hiệu: INDELEC. Model: P8011. Xuất xứ: France - Pháp

Giá: Liên hệ
PULSAR 18
Kim thu sét PULSAR 18
Tên: PULSAR 18 IMH 1812
 KIM THU SÉT PULSAR 18 - IMH 1812
- Kim thu sét loại tiên đạo sớm ESE
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Bán kính bảo vệ: 55 mét
- Sản xuất theo tiêu chuẩn NF C 17 102
- Hiệu: PULSAR. Model: PULSAR 18 (IMH 1812). Xuất xứ: France - Pháp
Giá: Liên hệ
PULSAR 30
Kim thu sét PULSAR 30
Tên: PULSAR 30 IMH 3012
KIM THU SÉT PULSAR 30 - IMH 3012
- Kim thu sét loại tiên đạo sớm ESE
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Bán kính bảo vệ: 71 mét
- Sản xuất theo tiêu chuẩn NF C 17 102
- Hiệu: PULSAR. Model: PULSAR 30 (IMH 3012). Xuất xứ: France - Pháp
Giá: Liên hệ
PULSAR 45
Kim thu sét PULSAR 45
Tên: PULSAR 45 IMH 4512
KIM THU SÉT PULSAR 45 - IMH 4512
- Kim thu sét loại tiên đạo sớm ESE
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Bán kính bảo vệ: 89 mét
- Sản xuất theo tiêu chuẩn NF C 17 102
- Hiệu: PULSAR. Model: PULSAR 45 (IMH 4512). Xuất xứ: France - Pháp
Giá: Liên hệ
Pulsar 60
Kim thu sét PULSAR 60
Tên: PULSAR 60 IMH 6012
KIM THU SÉT PULSAR 60 - IMH 6012
- Kim thu sét loại tiên đạo sớm ESE
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Bán kính bảo vệ: 107 mét
- Sản xuất theo tiêu chuẩn NF C 17 102
- Hiệu: PULSAR. Model: PULSAR 60 (IMH 6012). Xuất xứ: France - Pháp
Giá: Liên hệ
CIRPROTEC NLP 2200
CIRPROTEC NLP 2200
Tên: ESE CIRPROTEC NLP 2200
  KIM THU SÉT CIRPROTEC NLP 2200
- Kim thu sét tiên đạo sớm
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Thời gian tiên đạo sớm: 72µs
- Hiệu: Cirprotec. Model: NLP 2200. Xuất xứ: Spain - Tây Ban Nha
 
Giá: Liên hệ
CIRPROTEC NLP 1100-44
CIRPROTEC NLP 1100-44
Tên: ESE CIRPROTEC NLP 1100-44
KIM THU SÉT CIRPROTEC NLP 1100-44
- Kim thu sét tiên đạo sớm
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Thời gian tiên đạo sớm: 44µs
- Bán kính bảo vệ: 88 Mét
- Hiệu: Cirprotec. Model: NLP 1100-44. Xuất xứ: Spain - Tây Ban Nha
 
Giá: Liên hệ
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác
 

HÓA CHẤT GIẢM ĐIỆN TRỞ ĐẤT

CỌC TIẾP ĐỊA

HÀN HÓA NHIỆT

CÁP ĐỒNG TRẦN

KIM THU SÉT IONIFLASH

KIM THU SÉT LIVA

KIM THU SÉT ELLIPS

KIM THU SÉT