INGESCO
Ingesco PDC 3.1
INGESCO PDC 3.1
Tên: PDC 3.1
- Kim thu sét chủ động
- 01 Kim chính, 03 nhánh và 03 kim phụ.
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Chịu được dòng sét 200 KA
- Kim thu sét Ingesco PDC theo tiêu chuẩn UNE 21.186 và NFC 17 - 102, thích hợp cho tất cả các tòa nhà
- Bán kính bảo vệ: 69 Mét
- Hiệu: INGESCO. Model: PDC 3.1. Xuất xứ: SPAIN - Tây Ban Nha

Lưu ý:
 Kim INGESCO chính hãng có khắc dòng chữ INGESCO dưới cánh
- Phân phối toàn Quốc

Giá: Liên hệ

Các sản phẩm khác

INGESCO PDC 2.1
INGESCO PDC 2.1
Tên: PDC 2.1
Kim thu sét chủ động
- 01 Kim chính, 02 nhánh và 02 kim phụ.
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Chịu được dòng sét 200 KA
- Kim thu sét Ingesco PDC theo tiêu chuẩn UNE 21.186 và NFC 17 - 102, thích hợp cho tất cả các tòa nhà
- Bán kính bảo vệ: 57 Mét
- Hiệu: INGESCO. Model: PDC 2.1. Xuất xứ: SPAIN - Tây Ban Nha

Lưu ý:
 Kim INGESCO chính hãng có khắc dòng chữ INGESCO dưới cánh
- Phân phối toàn Quốc

Giá: Liên hệ
Ingesco PDC 3.3
INGESCO PDC 3.3
Tên: PDC 3.3
- Kim thu sét chủ động
- 01 Kim chính, 03 nhánh và 09 kim phụ.
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Chịu được dòng sét 200 KA
- Kim thu sét Ingesco PDC theo tiêu chuẩn UNE 21.186 và NFC 17 - 102, thích hợp cho tất cả các tòa nhà
- Bán kính bảo vệ: 75 Mét
- Hiệu: INGESCO. Model: PDC 3.3. Xuất xứ: SPAIN - Tây Ban Nha

Lưu ý:
 Kim INGESCO chính hãng có khắc dòng chữ INGESCO dưới cánh
- Phân phối toàn Quốc

Giá: Liên hệ
Ingesco PDC 4.3
INGESCO PDC 4.3
Tên: PDC 4.3
 - Kim thu sét tiên đạo sớm 
- 01 Kim chính, 04 nhánh và 12 kim phụ.
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Chịu được dòng sét 200 KA
- Kim thu sét Ingesco PDC theo tiêu chuẩn UNE 21.186 và NFC 17 - 102, thích hợp cho tất cả các tòa nhà
- Bán kính bảo vệ: 85 Mét
- Hiệu: INGESCO. Model: PDC 4.3. Xuất xứ: SPAIN - Tây Ban Nha

Lưu ý:
 Kim INGESCO chính hãng có khắc dòng chữ INGESCO dưới cánh
- Phân phối toàn Quốc

Giá: Liên hệ
Ingesco PDC 5.3
INGESCO PDC 5.3
Tên: PDC 5.3
 - Kim thu sét tiên đạo sớm 
- 01 Kim chính, 05 nhánh, 15 kim phụ
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Chịu được dòng sét 200 KA
- Kim thu sét Ingesco PDC theo tiêu chuẩn UNE 21.186 và NFC 17 - 102, thích hợp cho tất cả các tòa nhà
- Bán kính bảo vệ: 95 Mét
- Hiệu: INGESCO. Model: PDC 5.3. Xuất xứ: SPAIN - Tây Ban Nha

Lưu ý:
 Kim INGESCO chính hãng có khắc dòng chữ INGESCO dưới cánh
- Phân phối toàn Quốc

Giá: Liên hệ
Ingesco PDC 6.3
INGESCO PDC 6.3
Tên: PDC 6.3
- Kim thu sét tiên đạo sớm 
- 01 Kim chính, 06 nhánh, 18 kim phụ.
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Chịu được dòng sét 200 KA
- Kim thu sét Ingesco PDC theo tiêu chuẩn UNE 21.186 và NFC 17 - 102, thích hợp cho tất cả các tòa nhà
- Bán kính bảo vệ: 114 Mét
- Hiệu: INGESCO. Model: PDC 6.3. Xuất xứ: SPAIN - Tây Ban Nha

Lưu ý:
 Kim INGESCO chính hãng có khắc dòng chữ INGESCO dưới cánh
- Phân phối toàn Quốc


Giá: Liên hệ
INGESCO PDC-E15
INGESCO PDC-E15
Tên: INGESCO PDC-E15
- Kim thu sét phóng tia tiên đạo
- Kim thu sét thế hệ mới, thiết bị thu lôi, phòng 
chống sét trực tiếp
- Bán kính bảo vệ: 75 Mét
- Hiệu: INGESCO. Model: PDC-E15. Xuất xứ: Tây Ban Nha (Spain)
 


Giá: Liên hệ
Kim thu sét Ingesco PDC-E30
INGESCO PDC-E30
Tên: INGESCO PDC-E30
 - Kim thu sét phóng tia tiên đạo
- Kim thu sét thế hệ mới, thiết bị thu lôi, phòng  chống sét trực tiếp
- Bán kính bảo vệ: 80 Mét
- Hiệu: INGESCO. Model: PDC-E30. Xuất xứ: Tây Ban Nha (Spain)


Giá: Liên hệ
INGESCO PDC-E 45
INGESCO PDC-E45
Tên: INGESCO PDC-E45
 - Kim thu sét phóng tia tiên đạo
- Kim thu sét thế hệ mới, thiết bị thu lôi, phòng  chống sét trực tiếp
- Bán kính bảo vệ: 105 Mét
- Hiệu: INGESCO. Model: PDC-E45. Xuất xứ: Tây Ban Nha (Spain)

 
 


Giá: Liên hệ
Kim thu set Ingesco pdc-e60
INGESCO PDC-E60
Tên: INGESCO PDC-E60
 - Kim thu sét phóng tia tiên đạo
- Kim thu sét thế hệ mới, thiết bị thu lôi, phòng chống sét trực tiếp
- Bán kính bảo vệ: 120 Mét
- Hiệu: INGESCO. Model: PDC-E60. Xuất xứ: Tây Ban Nha (Spain) 


Giá: Liên hệ
CDR UNIVERSAL
BỘ ĐẾM SÉT INGESCO CDR UNIVERSAL
Tên: BỘ ĐẾM SÉT CDR UNIVERSAL
* Thông số kỹ thuật thiết bị đếm sét CDR UNIVERSAL:
Measurements: 101 x 109 x 42 mm
- Weight             : 490 gr
- Range of Intensity: 1 kA (8/20 µs) - 100  kA (10/350 µs) (según EN 50.164-6:2009)
- Range of register :  from 0 to 999 impulses
- Working temperature: from -20ºC to 65ºC
- Protection degree : IP 65
- Bypass connector (shunt): 50 - 95 mm² / 8 - 12 mm / 30 x 2 mm
  
(cable/rod/plate)

Giá: Liên hệ
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác
 

HÓA CHẤT GIẢM ĐIỆN TRỞ ĐẤT

CỌC TIẾP ĐỊA

HÀN HÓA NHIỆT

CÁP ĐỒNG TRẦN

KIM THU SÉT IONIFLASH

KIM THU SÉT LIVA

KIM THU SÉT ELLIPS

KIM THU SÉT