CIRPROTEC
CIRPROTEC CPT-3
CIRPROTEC CPT-3
Tên: ESE NIMBUS CIRPROTEC CPT-3
KIM THU SÉT ESE NIMBUS CIRPROTEC CPT-3
- Kim thu sét tiên đạo sớm
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Thời gian tiên đạo sớm: 60 µs
- Bán kính bảo vệ: 107 Mét
- Hiệu: Cirprotec. Model: CPT-3. Xuất xứ: Spain - Tây Ban Nha

* Tham khảo thêm dòng sản phẩm khác của Tây Ban Nha:
>> Kim thu sét INGESCO PDC-E60: Bán kính bảo vệ 120 mét.


Giá: Liên hệ

Các sản phẩm khác

CIRPROTEC NLP 2200
CIRPROTEC NLP 2200
Tên: ESE CIRPROTEC NLP 2200
  KIM THU SÉT CIRPROTEC NLP 2200
- Kim thu sét tiên đạo sớm
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Thời gian tiên đạo sớm: 72µs
- Hiệu: Cirprotec. Model: NLP 2200. Xuất xứ: Spain - Tây Ban Nha

* Bạn có muốn tham khảo dòng Kim thu sét cao cấp khác không ? Click để xem: TẠI ĐÂY

* Tham khảo thêm vật tư chống sét khác:
>> Hàn hóa nhiệt chống oxi hóa mối nối tiếp địa:

HÀN HÓA NHIỆT
 


Giá: Liên hệ
CIRPROTEC NLP 1100-44
CIRPROTEC NLP 1100-44
Tên: ESE CIRPROTEC NLP 1100-44
KIM THU SÉT CIRPROTEC NLP 1100-44
- Kim thu sét tiên đạo sớm
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Thời gian tiên đạo sớm: 44µs
- Bán kính bảo vệ: 88 Mét
- Hiệu: Cirprotec. Model: NLP 1100-44. Xuất xứ: Spain - Tây Ban Nha

* Tham khảo thêm vật tư chống sét khác:
>> Hàn hóa nhiệt chống oxi hóa mối nối tiếp địa:

HÀN HÓA NHIỆT
 


Giá: Liên hệ
CIRPROTEC NLP 1100-30
CIRPROTEC NLP 1100-30
Tên: ESE CIRPROTEC NLP 1100-30
KIM THU SÉT CIRPROTEC NLP 1100-15
- Kim thu sét tiên đạo sớm
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Thời gian tiên đạo sớm: 30µs
- Bán kính bảo vệ: 71 Mét
- Hiệu: Cirprotec. Model: NLP 1100-30. Xuất xứ: Spain - Tây Ban Nha

* Tham khảo thêm vật tư chống sét khác:
>> Hàn hóa nhiệt chống oxi hóa mối nối tiếp địa:

HÀN HÓA NHIỆT
 


Giá: Liên hệ
CIRPROTEC NLP 1100-15
CIRPROTEC NLP 1100-15
Tên: ESE CIRPROTEC NLP 1100-15
 KIM THU SÉT CIRPROTEC NLP 1100-15
- Kim thu sét tiên đạo sớm
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Thời gian tiên đạo sớm: 15µs
- Bán kính bảo vệ: 51 Mét
- Hiệu: Cirprotec. Model: NLP 1100-15. Xuất xứ: Spain - Tây Ban Nha

* Tham khảo thêm vật tư chống sét khác:
>> Hàn hóa nhiệt chống oxi hóa mối nối tiếp địa:

HÀN HÓA NHIỆT


Giá: Liên hệ
CIRPROTEC CPT-2
CIRPROTEC CPT-2
Tên: ESE NIMBUS CIRPROTEC CPT-2
 KIM THU SÉT ESE NIMBUS CIRPROTEC CPT-2
- Kim thu sét tiên đạo sớm
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Thời gian tiên đạo sớm: 44 µs
- Bán kính bảo vệ: 84 Mét
- Hiệu: Cirprotec. Model: CPT-2. Xuất xứ: Spain - Tây Ban Nha

* Tham khảo thêm dòng sản phẩm khác của Tây Ban Nha:
>> Kim thu sét INGESCO PDC-E45: Bán kính bảo vệ: 105 mét
 


Giá: Liên hệ
CIRPROTEC CPT-1
CIRPROTEC CPT-1
Tên: ESE NIMBUS CIRPROTEC CPT-1
 KIM THU SÉT ESE NIMBUS CIRPROTEC CPT-1
- Kim thu sét tiên đạo sớm
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Thời gian tiên đạo sớm: 27 micro/s
- Bán kính bảo vệ: 65 Mét
- Hiệu: Cirprotec. Model: CPT-1. Xuất xứ: Spain - Tây Ban Nha

* Tham khảo thêm dòng sản phẩm khác của Tây Ban Nha:


Giá: Liên hệ
Cirprotec CPT-L
CIRPROTEC CPT-L
Tên: NIMBUS ESE CIRPROTEC CPT L
KIM THU SÉT CIRPROTEC CPT-L
- Thiết bị phòng 
chống sét trực tiếp đánh thẳng
- Kim thu sét hiện đại E.S.E
- Bán kính bảo vệ: 42 Mét (Cấp III, H=5 Mét)
- Hiệu: Cirprotec. Model: CPT L. Xuất xứ: Spain - Tây Ban Nha

* Tham khảo thêm sản phẩm kim thu sét khác của Tây Ban Nha, hiệu INGESCO:
>
Kim thu sét INGESCO PDC 2.1 - Bán kính bảo vệ: 57 Mét

javascript:void(null);


Giá: Liên hệ
CDR 2000
CDR 2000
Tên: BỘ ĐẾM SÉT CIRPROTEC CDR 2000
 BỘ ĐẾM SÉT CIRPROTEC CDR 2000
 Thiết bị dùng để đếm số lần sét đánh vào hệ thống
chống sét trực tiếp đánh thẳng
- Số lượt đếm: Từ 000001-999999
- Dòng sét lớn nhất: 100KA
- Kích thước: 63x33x57
- Hiệu: Cirprotec. Model: CDR 2000. Xuất xứ: Spain - Tây Ban Nha
Giá: Liên hệ
CIRPROTEC CDI-250
Bộ đếm sét CIRPROTEC CDI-250
Tên: BỘ ĐẾM SÉT CIRPROTEC CDI-250
 BỘ ĐẾM SÉT CIRPROTEC CDI 250
Thiết bị đếm sét CDI 250, dùng để đếm số lần sét đánh trực tiếp vào hệ thông kim thu sét
Hiệu: CIRPROTEC. Model: CDI-250. Xuất xứ: Spain - Tây Ban Nha

* Tham khảo thêm thiết bị đếm sét khác của Tây Ban Nha:
> Thiết bị đếm sét Ingesco CDR Universal
Giá: Liên hệ
Thiết bị đẳng thế Cirprotec PSG
Cirprotec PSG
Tên: Thiết bị đẳng thế Cirprotec PSG
 Thiết bị van đẳng thế các hệ thống nối đất PSG
- Nhà sản xuất: Cirprotec. Xuất xứ: Spain - Tây Ban Nha

* Tham khảo sản phẩm tiếp địa khác có liên quan:

1.
Van đẳng thế TEC 100

1.
Cọc tiếp địa 

2.
Cáp đồng tiếp địa

3.
Hóa chất giảm điện trở đất

Giá: Liên hệ
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác
 
  GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG SÉT             KIM THU SÉT, THIẾT BỊ CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP              HÀN HÓA NHIỆT TIẾP ĐỊA                        CÁP ĐỒNG TRẦN
Picture
      Kim thu sét    HÀN HÓA NHIỆT        
     
     http://www.chongset.com                                      http://www.kimthuset.net                                     http://hanhoanhiet.com                  http://capdongtran.com

HÓA CHẤT GIẢM ĐIỆN TRỞ ĐẤT

CỌC TIẾP ĐỊA

HÀN HÓA NHIỆT

CÁP ĐỒNG TRẦN

KIM THU SÉT IONIFLASH

KIM THU SÉT LIVA

KIM THU SÉT ELLIPS

KIM THU SÉT