CIRPROTEC
CIRPROTEC NLP 1100-30
CIRPROTEC NLP 1100-30
Tên: ESE CIRPROTEC NLP 1100-30
KIM THU SÉT CIRPROTEC NLP 1100-15
- Kim thu sét tiên đạo sớm
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Thời gian tiên đạo sớm: 30µs
- Bán kính bảo vệ: 71 Mét
- Hiệu: Cirprotec. Model: NLP 1100-30. Xuất xứ: Spain - Tây Ban Nha


Giá: Liên hệ

Các sản phẩm khác

CIRPROTEC NLP 2200
CIRPROTEC NLP 2200
Tên: ESE CIRPROTEC NLP 2200
  KIM THU SÉT CIRPROTEC NLP 2200
- Kim thu sét tiên đạo sớm
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Thời gian tiên đạo sớm: 72µs
- Hiệu: Cirprotec. Model: NLP 2200. Xuất xứ: Spain - Tây Ban Nha
 


Giá: Liên hệ
CIRPROTEC NLP 1100-44
CIRPROTEC NLP 1100-44
Tên: ESE CIRPROTEC NLP 1100-44
KIM THU SÉT CIRPROTEC NLP 1100-44
- Kim thu sét tiên đạo sớm
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Thời gian tiên đạo sớm: 44µs
- Bán kính bảo vệ: 88 Mét
- Hiệu: Cirprotec. Model: NLP 1100-44. Xuất xứ: Spain - Tây Ban Nha
 


Giá: Liên hệ
CIRPROTEC NLP 1100-15
CIRPROTEC NLP 1100-15
Tên: ESE CIRPROTEC NLP 1100-15
 KIM THU SÉT CIRPROTEC NLP 1100-15
- Kim thu sét tiên đạo sớm
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Thời gian tiên đạo sớm: 15µs
- Bán kính bảo vệ: 51 Mét
- Hiệu: Cirprotec. Model: NLP 1100-15. Xuất xứ: Spain - Tây Ban Nha


Giá: Liên hệ
CIRPROTEC CDI-250
Bộ đếm sét CIRPROTEC CDI-250
Tên: BỘ ĐẾM SÉT CIRPROTEC CDI-250
 BỘ ĐẾM SÉT CIRPROTEC CDI 250
Thiết bị đếm sét CDI 250, dùng để đếm số lần sét đánh trực tiếp vào hệ thông kim thu sét
Hiệu: CIRPROTEC. Model: CDI-250. Xuất xứ: Spain - Tây Ban NhaGiá: Liên hệ
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác
 

HÓA CHẤT GIẢM ĐIỆN TRỞ ĐẤT

CỌC TIẾP ĐỊA

HÀN HÓA NHIỆT

CÁP ĐỒNG TRẦN

KIM THU SÉT IONIFLASH

KIM THU SÉT LIVA

KIM THU SÉT ELLIPS

KIM THU SÉT