LPI STORMASTER
Stormaster ESE 50
STORMASTER ESE 50
Tên: ESE 50

 KIM THU SÉT LPI STORMASTER ESE 50
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp đánh thẳng
- Bán kính bảo vệ: Rp: 95 Mét (Level IV)
- Theo tiêu chuẩn NF C 17 102 (September 2011)
- Hiệu: LPI. Model: Stormaster ESE 50. Xuất xứ: Australia (Úc)Giá: Liên hệ

Các sản phẩm khác

Stormaster ESE 15
STORMASTER ESE 15
Tên: ESE 15
 KIM THU SÉT LPI STORMASTER ESE 15
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp đánh thẳng
- Bán kính bảo vệ: Rp: 51 Mét (Level IV)
- Theo tiêu chuẩn NF C 17 102 (September 2011)
- Hiệu: LPI. Model: Stormaster ESE 15. Xuất xứ: Australia (Úc)


Giá: Liên hệ
Stormaster ESE 30
STORMASTER ESE 30
Tên: ESE 30
 KIM THU SÉT LPI STORMASTER ESE 30
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp đánh thẳng
- Bán kính bảo vệ: Rp: 71 Mét (Level IV)
- Theo tiêu chuẩn NF C 17 102 (September 2011)
- Hiệu: LPI. Model: Stormaster ESE 30. Xuất xứ: Australia (Úc)


Giá: Liên hệ
Stormaster ESE 60
STORMASTER ESE 60
Tên: ESE 60
 KIM THU SÉT LPI STORMASTER ESE 60
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp đánh thẳng
- Bán kính bảo vệ: Rp: 107 Mét (Level IV)
- Theo tiêu chuẩn NF C 17 102 (September 2011)
- Hiệu: LPI. Model: Stormaster ESE 60. Xuất xứ: Australia (Úc)


Giá: Liên hệ
LPI LSR-1
BỘ ĐẾM SÉT LPI LSR1
Tên: BỘ ĐẾM SÉT LPI LSR1
 BỘ ĐẾM SÉT LPI LSR-1
- Thiết bị đếm sét LSR1, dùng để đếm số lần sét đánh vào hệ thống chống sét trực tiếp
- Hiển thị 6 số: từ 0 đến 999999
- Hãng LPI. Model: LSR1. Xuất xứ: Úc


Giá: Liên hệ
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác
 

HÓA CHẤT GIẢM ĐIỆN TRỞ ĐẤT

CỌC TIẾP ĐỊA

HÀN HÓA NHIỆT

CÁP ĐỒNG TRẦN

KIM THU SÉT IONIFLASH

KIM THU SÉT LIVA

KIM THU SÉT ELLIPS

KIM THU SÉT