IONIFLASH
IONIFLASH MACH NG15
IONIFLASH MACH NG15
Tên: MACH NG15
 KIM THU SÉT IONIFLASH MACH NG15
- Kim thu sét hiện đại (E.S.E)
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp đánh thẳng
- Bán kính bảo vệ: 51 Mét (Level IV, H: 5 mét)
- Theo tiêu chuẩn NF C 17 102, 2011
- Hiệu: IONIFLASH. Model: MACH NG15. Xuất xứ: FRANCE - PHÁP

Giá: Liên hệ

Các sản phẩm khác

IONICOUT
IONICOUNT REF. 30002
Tên: BỘ ĐẾM SÉT IONIFLASH FRANCE PARATONNERRES
 Bộ đếm sét FRANCE PARATONNERRES Ref. 30002
Thiết bị đếm sét Ioncount (Ioniflash impulse Counter)
- Chức năng: đếm số lần sét đánh
- Số lần đếm: 000001-999999
- Range of detection: 1 kA – 100 kA (8/20µs)
- Protection index: IP66
- Xuất xứ: Pháp


Giá: Liên hệ
IONIFLASH MACH NG45
IONIFLASH MACH NG45
Tên: MACH NG45
 KIM THU SÉT IONIFLASH MACH NG45
- Kim thu sét hiện đại (E.S.E)
- Thiết bị phòng 
chống sét trực tiếp đánh thẳng
- Bán kính bảo vệ: 89 Mét (Level IV, H: 5 mét)
- Theo tiêu chuẩn NF C 17 102, 2011
- Hiệu: IONIFLASH. Model: MACH NG45. Xuất xứ: FRANCE - PHÁP


Giá: Liên hệ
IONIFLASH MACH NG30
IONIFLASH MACH NG30
Tên: MACH NG30
 KIM THU SÉT IONIFLASH MACH NG30
- Kim thu sét hiện đại (E.S.E)
- Thiết bị phòng 
chống sét trực tiếp đánh thẳng
- Bán kính bảo vệ: 71 Mét (Level IV, H: 5 mét)
- Theo tiêu chuẩn NF C 17 102, 2011
- Hiệu: IONIFLASH. Model: MACH NG30. Xuất xứ: FRANCE - PHÁPGiá: Liên hệ
Ioniflash Mach Ng25
IONIFLASH MACH NG25
Tên: MACH NG25
 KIM THU SÉT IONIFLASH MACH NG25
- Kim thu sét hiện đại (E.S.E)
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp đánh thẳng
- Bán kính bảo vệ: 65 Mét (Level IV, H: 5 mét)
- Theo tiêu chuẩn NF C 17 102, 2011
- Hiệu: IONIFLASH. Model: MACH NG25. Xuất xứ: FRANCE - PHÁPGiá: Liên hệ
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác
 

HÓA CHẤT GIẢM ĐIỆN TRỞ ĐẤT

CỌC TIẾP ĐỊA

HÀN HÓA NHIỆT

CÁP ĐỒNG TRẦN

KIM THU SÉT IONIFLASH

KIM THU SÉT LIVA

KIM THU SÉT ELLIPS

KIM THU SÉT