PULSAR
PULSAR 30
Kim thu sét PULSAR 30
Tên: PULSAR 30 IMH 3012
KIM THU SÉT PULSAR 30 - IMH 3012
- Kim thu sét loại tiên đạo sớm ESE
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Bán kính bảo vệ: 71 mét
- Sản xuất theo tiêu chuẩn NF C 17 102
- Hiệu: PULSAR. Model: PULSAR 30 (IMH 3012). Xuất xứ: France - Pháp


Giá: Liên hệ

Các sản phẩm khác

PULSAR 18
Kim thu sét PULSAR 18
Tên: PULSAR 18 IMH 1812
 KIM THU SÉT PULSAR 18 - IMH 1812
- Kim thu sét loại tiên đạo sớm ESE
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Bán kính bảo vệ: 55 mét
- Sản xuất theo tiêu chuẩn NF C 17 102
- Hiệu: PULSAR. Model: PULSAR 18 (IMH 1812). Xuất xứ: France - Pháp


Giá: Liên hệ
PULSAR 45
Kim thu sét PULSAR 45
Tên: PULSAR 45 IMH 4512
KIM THU SÉT PULSAR 45 - IMH 4512
- Kim thu sét loại tiên đạo sớm ESE
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Bán kính bảo vệ: 89 mét
- Sản xuất theo tiêu chuẩn NF C 17 102
- Hiệu: PULSAR. Model: PULSAR 45 (IMH 4512). Xuất xứ: France - Pháp


Giá: Liên hệ
Pulsar 60
Kim thu sét PULSAR 60
Tên: PULSAR 60 IMH 6012
KIM THU SÉT PULSAR 60 - IMH 6012
- Kim thu sét loại tiên đạo sớm ESE
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Bán kính bảo vệ: 107 mét
- Sản xuất theo tiêu chuẩn NF C 17 102
- Hiệu: PULSAR. Model: PULSAR 60 (IMH 6012). Xuất xứ: France - Pháp


Giá: Liên hệ
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác
 

HÓA CHẤT GIẢM ĐIỆN TRỞ ĐẤT

CỌC TIẾP ĐỊA

HÀN HÓA NHIỆT

CÁP ĐỒNG TRẦN

KIM THU SÉT IONIFLASH

KIM THU SÉT LIVA

KIM THU SÉT ELLIPS

KIM THU SÉT