ERICO
Kim thu sét Interceptor INTMKIV-SS
INTERCEPTOR INTMKIV-SS
Tên: INTERCEPTOR INTMKIV-SS
 KIM THU SÉT INTERCEPTOR INTMKIV-SS
- Kim thu sét hiện đại,
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp đánh thẳng,
- Nhà sản xuất: Erico. Model: Interceptor INTMKIV-SS. Xuất xứ: Australia - Úc


* Tham khảo vật tư thiết bị chống sét:
>> Hàn hóa nhiệt chống Oxi hóa mối nối tiếp địa thoát sét:


Giá: Liên hệ

Các sản phẩm khác

LEC-IV
Thiết bị đếm sét ERITECH ERICO LEC-IV
Tên: THIẾT BỊ ĐẾM SÉT LEC-IV
 THIẾT BỊ ĐẾM SÉT LEC-IV
- Đếm số lần sét đánh vào hệ thống chống sét trực tiếp
- Hiệu: Erictech Erico. Model: LEC-IV. Xuất xứ: ÚcGiá: Liên hệ
Kim thu sét Dynasphere D/S MKIV-SS
DYNASPHERE D/S MKIV-SS
Tên: DYNASPHERE D/S MKIV-SS
 KIM THU SÉT DYNASPHERE D/S MKIV SS
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Loại kim hiện đại tiên đạo sớm
- HIệu: Erico. Model: DS MKIV SS. Xuất xứ: Úc - Australia

* Tham khảo thiết bị tiếp địa chống sét:
>> Kỹ thuật hàn HÀN HÓA NHIỆT chống Oxi hóa mối nối tiếp địa:


Giá: Liên hệ
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác
 
  GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG SÉT             KIM THU SÉT, THIẾT BỊ CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP              HÀN HÓA NHIỆT TIẾP ĐỊA                        CÁP ĐỒNG TRẦN
Picture
      Kim thu sét    HÀN HÓA NHIỆT        
     
     http://www.chongset.com                                      http://www.kimthuset.net                                     http://hanhoanhiet.com                  http://capdongtran.com

HÓA CHẤT GIẢM ĐIỆN TRỞ ĐẤT

CỌC TIẾP ĐỊA

HÀN HÓA NHIỆT

CÁP ĐỒNG TRẦN

KIM THU SÉT IONIFLASH

KIM THU SÉT LIVA

KIM THU SÉT ELLIPS

KIM THU SÉT